Zámek Zákupy

Zámek Zákupy, na trase mezi Českou Lípou a Mimoní, jsou takovým malým překvapením s velkou a bohatou minulostí. Zámek stojící na místě gotické tvrzi ze 14. století byl v držení celé řady zajímavých a výjimečných osobností. Na sklonku 15. století patřívaly Berkům z Dubé a v této době byly přestavěny na velkolepé sídlo. Ke středověké budově například přibyl palác o rozloze 15 x 55 m. Zákupy vystřídaly řadu majitelů, ať již z důvodu prodeje, nebo jako dědictví. Byly dále rozšiřovány a přestavovány, z velkolepé venkovské rezidence vznikal čtyřkřídlý zámek s kamenným mostem, nádhernou voliérou, výraznou terasovou zahradou a obrovským hospodářským dvorem. Bylo dokonce zřízeno i závodiště pro koně, rybník a bažantnice s oborou. Když panství připadlo v roce 1770 Karlu Augustovi bavorskému, potkal zámek smutný osud a začal upadat. Zařízení bylo rozprodáváno, zrušena byla bažantnice i s oboru, předzámčí dostala do pronájmu Leitenbergerova přádelna.

Znovunabytá krása

Když přešly do majetku rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, byly ustanoveny spolu s Ploskovicemi jeho letním sídlem. K znovuvzkříšení zámku došlo mezi lety 1850 – 1853, kdy byly upraveny jeho interiéry, poničené barokní fresky byly přemalovány, zdi vytapetovány papírovými tapetami, místnosti osazeny výhřevnými kachlovými kamny a novým nábytkem. Člověk jen může říci – ještě, že tak. Zadaptované interiéry jsou dnes do značné míry zachovány, jsou velmi působivé a návštěva zákupského zámku určitě stojí za to.

Zákupská kaple, svědek velké události

Ačkoliv byl zámek po smrti Ferdinanda I. v roce 1875 navštěvován a užíván jen příležitostně, přesto se tu konala 1. července roku 1900 velká sláva. Ve zdejší kapli následník trůnu, František Ferdinand d´Este, pojal za svou manželku hraběnku Žofii Chotkovou. Ta později zahynula spolu s ním při atentátu v Sarajevu a zrestaurované šaty, které měla v době tragické události na sobě, jsou nyní součástí expozice konopišťského zámku.

Svatební obřad na zámku

Pokud byste si své ANO zde chtěli říci i vy, není to nic nemožného. Od půli dubna do konce října je možné zde uspořádat svatební obřad. Na takovou svatbu se nezapomíná, ať jste v roli nevěsty, ženicha či svatebčanů. Po dohodě se správou zámku lze svatební obřad realizovat také v přilehlém krásném anglickém parku. Má rozlohu přibližně 6,5 ha, jeho cesty jsou 2,8 km dlouhé a zvláště na jaře z něho svěží zeleň a rozkvetlé rododendrony vytváří pastvu pro oči. Díky provedené rekonstrukci si toto místo dokázalo uchovat svou krásu, ačkoliv před ní park připomínal spíš džungli a z původních stromů zůstal jen zlomek.

Zámek spolu se svým okolím vyzařuje zvláštní klid, jako by se ho nedotýkal shon a spěch současného světa a jeho návštěva je hotovým balzámem na nervy.

Otevírací doba

V dubnu a v říjnu je otevřeno o sobotách a nedělích od 9 – 15 hodin, ve všední dny pak pouze pro skupiny nad 20 osob.

Od května do konce září je zámek otevřen úterý – neděle od 9 do 16 hodin.

Kontakt:

  • NPÚ Správa státního zámku Zákupy, Borská 1, 471 23 Zákupy
  • e-mail: zakupy@liberec.npu.cz
  • Tel.: +420 487 857 278
  • http://zamekzakupy.cz/