Turistická trasa: Liberecké okolí

Horní Hanychov – Nad Výpřeží – Ještěd – Pláně pod Ještědem – Nad Hlubokou – Nad Lomem – Horní Hanychov

Popis trasy

Z konečné stanice tramvaje v Horním Hanychově (Liberec) se vydáte po modře značené turistické trase nahoru okolo sáňkařské dráhy. Přejdete silnici na Ještěd a dostanete se až na rozcestí Nad Výpřeží. Stoupáním souběžně s červenou trasou naučné stezky dorazíte až na vrchol Ještědu. Jakmile si dostatečně užijete ještědské vyhlídky, klesejte k parkovišti u hotelu Ještědka a dál červenou trasou až na Pláně pod Ještědem. Odtud vykročte modrou stezkou na Hlubokou a u rozcestí zatočte na levou stranu. Zelenou a posléze červenou trasou se vrátíte zpátky do Horního Hanychova. Jestliže na úsek k vrcholu Ještědu využijete lanovku, mohou se na pěší výlet vypravit i méně trénovaní a dokonce i rodina s kočárkem.

  • Délka trasy: Celkem ujdete cca deset kilometrů po středně náročné a značené trase.

Mapa

mapa Liberecké okolí

Další cyklistické a turistické trasy: